De Bitmanager
.Net Development & Consultancy

Peter van der Weerd

Peter van der Weerd

In mijn vrije tijd wandel ik veel. De laatste tijd wandel ik het "Noaberpad 2.0". Het originele Noaberpad loopt van Nieuweschans naar Emmerich. Na dit pad gelopen te hebben leek het leuk om het pad langs de grens met Duitsland door te trekken naar Vaals. Ik zet het pad uit m.b.v. topgrafische kaarten en Google Maps, waarna we de etappes weekendsgewijs lopen op een gps (Garmin Dakota 20). Voor de getrackte wandelingen zie bitmanager.nl/tracks.
In 2013 zijn we in Vaals aanbeland, waarna we het besluit hebben genomen om langs de grens door te lopen naar de Noordzee.

Zoals u ziet ben ik in het gelukkige bezit van een baard. Blijkens een artikel uit de Wired, http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/06/beard-gallery, is daarmee aan een van de voorwaarden voldaan om een briljante programmeertaal te kunnen ontwerpen. Dus wie weet...

Professioneel ben ik vooral geïnteresseerd in information retrieval, algoritmiek en datastructuren.
Maar ook het contact met gebruikers is zeer interessant. Het is leuk en uitdagend om uit uitspraken van gebruikers te destilleren wat ze nu echt willen.

Een aardig voorbeeld is wellicht de spellingsvarianten in de Aquabrowser. We leverden spellingsvarianten uit de ontsloten collectie aan. Klacht van de klant: "welke idioot heeft bedacht om al die fout gespelde woorden te laten zien?" Het leek beter de woorden uit een spellchecker te laten komen.

De klant had niet gezien dat de spelfouten uit de eigen collectie kwamen. De voorgestelde oplossing zou welliswaar leiden tot een lijstje beter gespelde woorden, maar ook tot een slechtere ontsluiting van de collectie. De oorzaak van de klacht is in dit geval onder andere een userinterface dat niet intuitief genoeg is. Daarnaast zijn er betere oplossingen denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch verbeteren van spelfouten tijdens het indexeren van een document.