De Bitmanager
.Net Development & Consultancy

Contactgegevens

Contactpersoon: Peter van der Weerd
Email:
Telefoon:
Adres: De BitmanagerBedrijfsgegevens

Kamer van koophandel:
BTW:
IBAN:
BIC: INGBNL2A

Algemene voorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, gelden voor alle offertes van en overeenkomsten met De Bitmanager de Algemene Voorwaarden Informatietechnologie van FENIT (version 2003). Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.3.

Deze voorwaarden zijn in twee talen beschikbaar: